Na Uniwersytecie Warszawski trwa konferencja naukowa "Polska i Europa w perspektywie politologicznej", połączona z promocją książki pod tym tytułem oraz obchodami jubileuszu prof. Konstantego A. Wojtaszczyka. W wydarzeniu biorą również udział członkowie Komitetu Nauk Politycznych PAN, w tym przewodniczący prof. Tadeusz Wallas, który wygłosił laudację na temat jubilata.

Zobacz zdjęcia: