Członkowie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2020-2023:

 1. prof. dr hab. Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski
 2. prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski
 3. prof. dr hab. Tadeusz Bodio, Uniwersytet Warszawski
 4. dr hab. Tadeusz Dmochowski, Uniwersytet Gdański † 
 5. dr Krzysztof Duda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. dr hab. Stefan Dudra, Uniwersytet Zielonogórski
 7. prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Warszawski
 8. prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 9. prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 10. prof. dr hab. Janusz Grzegorz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 11. prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Uniwersytet Warszawski
 12. prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Wojskowa Akademia Techniczna
 13. prof. dr hab. Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski
 14. prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 15. dr hab. Mariusz Kolczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 16. dr hab. Artur Laska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 17. prof. dr hab. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 18. dr hab. Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski
 19. dr Adam Marszałek, Wydawnictwo Adam Marszałek
 20. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. dr hab. Jarosław Nocoń, Uniwersytet Gdański
 22. prof. dr hab. Beata Ociepka, Uniwersytet Wrocławski
 23. prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 24. prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Uniwersytet Rzeszowski
 25. prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 26. prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 27. prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
 28. dr hab. Anna Skolimowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 29. prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, Uniwersytet Wrocławski
 30. prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki
 32. prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 33. prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. prof. dr hab. Robert Wiszniowski, Uniwersytet Wrocławski
 35. dr hab. Waldemar Wojtasik, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 36. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Uniwersytet Warszawski
 37. prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 38. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie