Logotypy PAN i Komitetu Nauk Polityczych PAN.

PAN:

Komitet Nauk Politycznych PAN: