Prezydium Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2020-2023:

Przewodniczący: dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Tadeusz Bodio, Uniwersytet Warszawski

Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Członkini: prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkini: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki

Członek: prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie