Komisje KNP PAN w kadencji 2020-2023

Komisja Teorii i Metodologii Badań

 1. prof. dr hab. Mirosław Karwat (UW)
 2. prof. dr hab. Tadeusz Bodio (UW)
 3. prof. dr hab. Stanisław Filipowicz (UW)
 4. dr hab. Artur Laska (UKW)
 5. dr hab. Ewa Marciniak (UW)
 6. dr hab. Jarosław Nocoń (UG)
 7. prof. dr hab. Krzysztof Pałecki (UJ)
 8. prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (USz)
 9. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (UWM)

Komisja Stosunków Międzynarodowych

 1. prof. dr hab. Marek Pietraś (UMCS)
 2. dr hab. Tadeusz Dmochowski (UG) 
 3. dr hab. Stefan Dudra (UZ)
 4. prof. dr hab. Grzegorz Janusz (UMCS)
 5. prof. dr hab. Andrzej Mania (UJ)
 6. prof. dr hab. Beata Ociepka (UWr)
 7. prof. dr hab. Andrzej Podraza (KUL)
 8. dr hab. Anna Skolimowska (UKSW)
 9. prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (UWr)
 10. prof. dr hab. Radosław Zenderowski (UKSW)
 11. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (UWM)

Komisja Komunikowania w Polityce

 1. prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS)
 2. dr hab. Waldemar Bulira (UMCS)
 3. dr hab. Michał Jacuński (UWr)
 4. prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (UJK)
 5. dr hab. Mariusz Kolczyński (UŚ)
 6. dr hab. Maria Łoszewska-Orłowska (UW)
 7. dr hab. Ewa Marciniak (UW)
 8. prof. dr hab. Beata Ociepka (UWr)
 9. prof. dr hab. Robert Wiszniowski (UWr)

Komisja Myśli Politycznej

 1. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ)
 2. dr hab. Stanisław Filipowicz (UW)
 3. dr hab. Maciej Marszał (UWr)
 4. dr hab. Jarosław Nocoń (UG)
 5. dr hab. Leszek Nowak (UW)
 6. dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves prof. UJ
 7. dr hab. Zbigniew Stawrowski (UKSW)
 8. dr hab. Krystyna Trembicka (UMCS)
 9. dr hab. Tomasz Tulejski (UŁ)
 10. dr hab. Tomasz Żyro (UW)

Komisja Systemów Politycznych

 1. prof. dr hab. Andrzej Stelmach (UAM)
 2. prof. dr hab. Robert Alberski (UWr)
 3. prof. dr hab. Tadeusz Bodio (UW)
 4. dr Krzysztof Duda (UAM)
 5. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (UAM)
 6. prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (UŁ)
 7. prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM)
 8. dr hab. Waldemar Wojtasik (UŚ)

Komisja Studiów Europejskich

 1. prof. dr hab. Józef Fiszer (ISP PAN)
 2. prof. dr hab. Grzegorz Janusz (UMCS)
 3. prof. dr hab. Andrzej Podraza (KUL)
 4. prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (USz)
 5. dr hab. Anna Skolimowska (UKSW)
 6. prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller (UWr)

Komisja Administracji Publicznej

 1. prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (UR)
 2. prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (UW)
 3. prof. dr hab. Robert Kmieciak (UAM)
 4. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (UAM)
 5. prof. dr hab. Andrzej Piasecki (UP KEN)
 6. dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS)
 7. dr hab. Lucyna Rajca (UJK)
 8. prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski (UW)
 9. prof. dr hab. Robert Wiszniowski (UWr)