Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji "Europa XXI wieku", która odbędzie się w dniach 2-3 lutego 2017 r. w Słubicach!

W trakcie siedemnastej konferencji z cyklu „Europa XXI wieku” podjęta zostanie próba wskazania i oceny znaczenia determinantów, a w szczególności obecnych oraz przyszłych zagrożeń dla pokojowego oraz harmonijnego rozwoju Europy, Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich. Na tej podstawie możliwe będzie formułowanie wniosków i prognoz, których realizacja zapewni warunki do wyjścia z kryzysu oraz szybkiego rozwoju w przyszłości. Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego wymiarach.

Zgłoszenia można przesyłać do 9 stycznia 2017 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.europa21.edu.pl