10 grudnia Komitet Nauk Politycznych PAN obradował między innymi nad stanowiskami w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce oraz w sprawie zbliżającej się ewaluacji dyscyplin naukowych. W ciągu kilku następnych dni konsultowano ich ostateczny kształt, a dzisiaj zostały przyjęte w głosowaniu.
Zobacz: