Uprzejmie informujemy, iż przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, zaplnował II posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN. Odbędzie się ono 15 października 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00 w formie wideokonferencji w aplikacji Teams.

Porządek obrad:

  1. Zagajenie i komunikaty;
  2. Wykład oraz dyskusja na temat "Dwie wielkie debaty w USA: źródła zimnej wojny oraz mechanizmy jej zakończenia". Wykład wygłosi dr hab. Andrzej Mania (UJ i KNP PAN);
  3. Uchwalenie Regulaminu KNP PAN na kadencję 2020-2023;
  4. Struktura KNP PAN w kadencji 2020-2023;
  5. Wolne głosy i wnioski.