Chairman: dr hab. Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Deputy Chairman: prof. dr hab. Tadeusz Bodio, Uniwersytet Warszawski

Deputy Chairman: prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Member: prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Member: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki

Member: prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie