Członkowie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w latach 2016-2019:

 1. dr hab. Robert Alberski, prof. UWr
 2. prof. dr hab. Andrzej Antoszewski
 3. prof. dr hab. Roman Bäcker
 4. prof. dr hab. Tadeusz Bodio
 5. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
 6. prof. dr hab. Stanisław Filipowicz – członek rzeczywisty PAN
 7. prof. dr hab. Józef Fiszer
 8. prof. dr hab. Andrzej Friszke – członek korespondent PAN
 9. prof. dr hab. Iwona Hofman
 10. prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
 11. prof. dr hab. Grzegorz Janusz
 12. prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 13. prof. dr hab. Mirosław Karwat
 14. prof. dr hab. Kazimierz Kik
 15. prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński
 16. prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer
 17. prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
 18. prof. dr hab. Andrzej Mania
 19. dr Adam Marszałek
 20. prof. dr hab. Henryk Olszewski – członek rzeczywisty PAN
 21. prof. dr hab. Krzysztof Pałecki – Przewodniczący honorowy
 22. prof. dr hab. Adam D. Rotfeld
 23. prof. dr hab. Janusz Ruszkowski
 24. dr hab. Andrzej Stelmach, prof. UAM
 25. prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
 26. prof. dr hab. Stanisław Sulowski
 27. dr hab. Krzysztof Szewior, prof. UW
 28. prof. dr hab. Bogdan Szlachta
 29. dr hab. Grażyna Ulicka, prof. UW
 30. dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM
 31. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki
 32. dr hab. Anna Wierzchowska
 33. prof. dr hab. Robert Wiszniowski
 34. prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
 35. prof. dr hab. Radosław Zenderowski
 36. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski