Przewodniczący: prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Przewodniczący honorowy: prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Józef Fiszer

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Członek Prezydium: prof. dr hab. Robert Alberski

Członek Prezydium: prof. dr hab. Iwona Hofman

Członek Prezydium: prof. dr hab. Janusz Węgrzecki

Sekretarz KNP: dr hab. Anna Wierzchowska