Uprzejmie informujemy, że ogranizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej "Europa XXI wieku" zdecydowali o organizacji kolejnej, 21. edycji, we wrześniu br. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania będzi "Europa i Unia Europejska w obliczu wyzwań lat 2020-2021", a jego celem będzie przede wszystkim analiza zjawisk i procesów, które pogłębiły się, uwidoczniły lub zrodziły w ostatnich kilkunastu miesiącach, a więc w okresie pandemii COVID-19.

Rejestracja trwać będzie do 22 sierpnia br. Szczegółowe informacje odnaleźć można na dedykowanej stronie: www.europa21.edu.pl