Zapraszamy do udziału w warsztatach „ERC Mentoring Initiative" organizowanych wspólnie przez wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polską Akademię Nauk. Warsztaty odbędą się online w dniach 4-5 września 2020. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od 2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC – laureaci i paneliści – podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Ponadto organizatorzy zapewniają indywidualne konsultacje pomysłów projektowych a także prace z ekspertem specjalizującym się w zakresie pisania tekstów akademickich.

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia (poniedziałek) do godziny 9:00.

Formularz dostępny jest online na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQoJz5nH9j0-O1q_WKmvrXUFbsRmrlnkbPL321yY4ZDldHw/viewform?fbzx=2872395361258842082

Do rejestracji wymagane są:

  • dane naukowca,
  • CV z uwzględnieniem najważniejszych osiągnięć badacza, czyli publikacji (5 pozycji dla aplikacji Starting Grants, 10 pozycji dla aplikacji Consolidator Grants), grantów naukowych, mobilności międzynarodowej oraz udziału w konferencjach naukowych,
  • krótki opis projektu badawczego,
  • deklaracja RODO.

W oparciu o informacje przekazane w formularzu rejestracyjnym Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN wyłoni 5 uczestników warsztatów .

Uwaga: zakwalifikowane osoby poproszone zostaną o przesłanie rozszerzonej wersji CV oraz opisu projektu badawczego (2 strony) do 18 sierpnia do godz. 15:00.