W dniach 27-28 czerwca br. w sali konferencyjnej Hotelu „Nadmorski” w Gdyni odbyła się konferencja naukowa "Nauki o polityce i administracji w procesie implementacji ustawy 2.0", która zorganizowana została przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Komitet Nauk Politycznych PAN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszego dnia konferencji odbyło się między innymi zebranie Komitetu Nauk Politycznych PAN. W jego trakcie KNP PAN uczcił pamięć zmarłego w czerwcu prof. dr hab. Tadeusza Mołdawy z UW, członka Komitetu poprzednich kadencji. Sesja popołudniowa pt. "Nauki społeczne w procesie reorganizacji systemu szkolnictwa wyższego" poprzedzona była przywitaniem gości przez prof. Piotra Stępnowskiego, prorektora ds. nauki UG, prof. Tadeusza Dmochowskiego, dziekana WNS UG, prof. Andrzeja Gąsiorowskiego, dyrektora IP UG i prof. Tadeusza Wallasa, przewodniczącego KNP PAN. Moderatorem i prowadzącym dyskusję był prof. Krzysztof Szewior.

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja "Dotychczasowe doświadczenia w implementacji ustawy 2.0", którą moderował prof. Grzegorz Janusz oraz sesja "Stan badań nad polską kulturą polityczną", w której moderatorem był prof. Grzgorz Piwnicki.

Załączniki: