30 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych, na którym wykład pt. "Polityka wyznaniowa i polityka narodowościowa jako elementy polityki państwa" wygłosił prof. Stefan Dudra z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z prelekcją zapoznać się można poniżej: