Komitet Nauk Politycznych PAN, w głosowaniu przeprowadzonym zdalnie, zdecydował o poparciu "Wspólnej uchwały Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim".

Zobacz uchwałę: