Uprzejmie informujemy, iż przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, zaplnował III posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN. Odbędzie się ono 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 16.00 w formie wideokonferencji w aplikacji Teams.

Porządek obrad:

 1. Zagajenie i komunikaty.
 2. Wykład oraz dyskusja na temat „Dynamika kultur przemocy politycznej w Europie”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Joanna Rak z UAM. Pani Prof. jest autorką książki zgłoszonej do nagrody naukowej Wydziału I PAN pt. Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity: Studying Social Movements in Comparative Perspective, Routledge, Londyn i Nowy Jork 2019.
 3. Uchwała w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce.
 4. Uchwała w sprawie zbliżającej się ewaluacji dyscyplin naukowych.
 5. Powołanie Komisji KNP PAN i ich przewodniczących:
  a) Komisji teorii i metodologii badań;
  b) Komisji dydaktyki;
  c) Komisji stosunków międzynarodowych;
  d )Komisji komunikowania w polityce;e)Komisji myśli politycznej;
  f) Komisji systemów politycznych;
  g) Komisji studiów europejskich;
  h) Komisji administracji publicznej.
 6. Wolne głosy i wnioski