Uprzejmie informujemy, iż przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, zaplnował I posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN. Odbędzie się ono 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 w formie wideokonferencji w aplikacji Teams.

Porządek obrad:

  1. Zagajenie i komunikaty.
  2. Wykład nt. "Europeizacja jako przedmiot badań naukowych" oraz dyskusja.
  3. Stanowisko KNP PAN w sprawie reformy PAN.
  4. Zgłoszenie pracy z zakresu nauk o polityce do nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w roku 2020.
  5. Zatwierdzenie planu pracy KNP PAN na kadencję 2020-2023.
  6. Ustalenie siedziby KNP PAN w kadencji 2020-2023.
  7. Struktura KNP PAN w kadencji 2020-2023.
  8. Sprawa poszerzenia składu KNP PAN.
  9. Wolne głosy i wnioski.