Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Nauk Politycznych PAN dotychczasowy przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, wybrany został na kolejną kadencję.

Serdeczne gratulacje!

http://knpol.pan.pl/images/Foto-Tadeusz-Wallas.jpg