Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przekazywanych na zebraniach informuję, że rozpoczęły się wybory komitetów PAN na kadencję 2020-2023. Wybory do Komitetu Nauk Politycznych nadzorować będzie komisja wyborcza w składzie:

  1. dr hab. Tadeusz Bodio – Przewodniczący (Uniwersytet Warszawski);
  2. dr hab. Kazimierz Kik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
  3. dr hab. Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
  4. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki).

Wybranych zostanie 30 członków. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko profesorom i doktorom habilitowanych zatrudnionym lub emerytowanym. Z jednej uczelni (instytutu PAN) może zostać wybranych tylko 5 osób. Więcej informacji opublikowano na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

Warunkiem skorzystania z prawa wyborczego jest zarejestrowanie się w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada w teleinformatycznym systemie wyborczym, do którego wejście znajduje się w prawej części ww. strony. Wybory zostaną przeprowadzone tylko drogą elektroniczną.

Po wejściu do systemu wyborczego należy otworzyć zakładkę „Zarejestruj nowe konto”. Po podaniu wymaganych informacji będzie można uczestniczyć w wyborach. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć kandydowania, umieszczeni zostaną na liście kandydatów. Wybory właściwe, w drodze głosowania, odbędą się w dniach 16-20 grudnia. Każdy zarejestrowany w systemie wyborczym będzie dysponować maksymalnie 30 głosami, z których do 5 będzie można oddać na kandydatów ze swojej uczelni.

Bardzo proszę o udział w wyborach Komitetu Nauk Politycznych. Jego zadaniem będzie m.in. ukazywanie istotnych problemów dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz pokrewnych dyscyplin naukowych, a także przeprowadzanie ocen ich stanu i potrzeb.

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych
Polskiej Akademii Nauk