W dniach 12-30 kwietnia br. przeprowadzone zostało głosowanie, na podstawie którego wyłoniono członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Dzisiaj opublikowane zostały oficjalne wyniki.

W ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji członkami RDN zostali: prof. Arkadiusz Żukowski (zgłoszony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. Tadeusz Wallas (zgłoszony przez Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Łódzki), a także prof. Jolanta Maria Itrich-Drabarek (zgłoszona przez Uniwersytet Warszawski).

Serdecznie gratulujemy!