Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany treści załącznika do projektu z dnia 31 lipca 2018 r. rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych poprzez zastąpienie nazwy dyscypliny "nauki o polityce, administracji i politykach publicznych" nazwą "nauki o polityce".

Załącznik: