Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w pełni popiera stanowisko Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyrażone w uchwale nr 01/2021 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w odniesieniu do sposobu przygotowania tego wykazu.

Zobacz: