Aktualności i Wydarzenia

Z okazji 70-lecia deklaracji Schumana, Archiwa Historyczne Unii Europejskiej przygotowały specjalną, cyfrową wersję wystawy "Europa i Europejczycy 1950>2020: 70. rocznica deklaracji Schumana".

Jak wskazują organizatorzy, wystawa ma na celu podniesienie świadomości znaczenia Deklaracji Schumana w historii integracji europejskiej, pobudzenie refleksji na temat jej znaczenia w dzisiejszej Europie oraz zachęcenie do debaty na temat historii Unii Europejskiej.

Wystawa dostępna jest na dedykowanej stronie: https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration

Równocześnie do wystawy uruchomiona została dedykowana strona: schuman70.eui.eu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Nauk Politycznych PAN dotychczasowy przewodniczący, prof. Tadeusz Wallas, wybrany został na kolejną kadencję.

Serdeczne gratulacje!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż wybrano nowy skład Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przy tej okazji pragnę złożyć serdecznie gratulacje nowo wybranym członkom, a dotychczasowym dziękuję za podejmowane działania i pracę na rzecz Komitetu.

Z wyrazami szacunku

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Przewodniczący KNP PAN w latach 2016-2020

Lista członków:

Tytuł

Stopień naukowy

Nazwisko

Imię

Afiliacja

 

dr hab.

Alberski

Robert

Uniwersytet Wrocławski

Profesor

dr hab.

Bodio

Tadeusz

Uniwersytet Warszawski

 

dr hab.

Dmochowski

Tadeusz

Uniwersytet Gdański

 

dr hab.

Dudra

Stefan

Uniwersytet Zielonogórski

Profesor

dr hab.

Fiszer

Józef

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Profesor

dr hab.

Hofman

Iwona

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor

dr hab.

Janusz

Grzegorz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor

dr hab.

Karwat

Mirosław

Uniwersytet Warszawski

Profesor

dr hab.

Kasińska-Metryka

Agnieszka Edyta

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

dr hab.

Kolczyński

Mariusz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

dr hab.

Laska

Artur

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Profesor

dr hab.

Mania

Andrzej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

dr hab.

Marciniak

Ewa Maria

Uniwersytet Warszawski

 

dr hab.

Musiał-Karg

Magdalena

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab.

Nocoń

Jarosław

Uniwersytet Gdański

Profesor

dr hab.

Ociepka

Beata Katarzyna

Uniwersytet Wrocławski

Profesor

dr hab.

Pawłowska

Agnieszka

Uniwersytet Rzeszowski

Profesor

dr hab.

Pietraś

Marek

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

dr hab.

Podraza

Andrzej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Profesor

dr hab.

Ruszkowski

Janusz

Uniwersytet Szczeciński

 

dr hab.

Skolimowska

Anna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor

dr hab.

Stadtmüller

Elżbieta

Uniwersytet Wrocławski

 

dr hab.

Stelmach

Andrzej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor

dr hab.

Stępień-Kuczyńska

Alicja

Uniwersytet Łódzki

Profesor

dr hab.

Szlachta

Bogdan

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

dr hab.

Wallas

Tadeusz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor

dr hab.

Wiszniowski

Robert

Uniwersytet Wrocławski

 

dr hab.

Wojtasik

Waldemar

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor

dr hab.

Zenderowski

Radosław Damian

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor

dr hab.

Żukowski

Arkadiusz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uprzejmie przypominamy, że w dniach 16-20 grudnia 2019 r. odbędą się wybory członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, w tym Komitetu Nauk Politycznych.

Instrukcję do systemu głosowania odnaleźć można pod poniższym adresem:

https://wyborykomitety.pan.pl/?page_id=80

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przekazywanych na zebraniach informuję, że rozpoczęły się wybory komitetów PAN na kadencję 2020-2023. Wybory do Komitetu Nauk Politycznych nadzorować będzie komisja wyborcza w składzie:

  1. dr hab. Tadeusz Bodio – Przewodniczący (Uniwersytet Warszawski);
  2. dr hab. Kazimierz Kik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
  3. dr hab. Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
  4. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki).

Wybranych zostanie 30 członków. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko profesorom i doktorom habilitowanych zatrudnionym lub emerytowanym. Z jednej uczelni (instytutu PAN) może zostać wybranych tylko 5 osób. Więcej informacji opublikowano na stronie: https://wyborykomitety.pan.pl/

Warunkiem skorzystania z prawa wyborczego jest zarejestrowanie się w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada w teleinformatycznym systemie wyborczym, do którego wejście znajduje się w prawej części ww. strony. Wybory zostaną przeprowadzone tylko drogą elektroniczną.

Po wejściu do systemu wyborczego należy otworzyć zakładkę „Zarejestruj nowe konto”. Po podaniu wymaganych informacji będzie można uczestniczyć w wyborach. Wszyscy, którzy zadeklarują chęć kandydowania, umieszczeni zostaną na liście kandydatów. Wybory właściwe, w drodze głosowania, odbędą się w dniach 16-20 grudnia. Każdy zarejestrowany w systemie wyborczym będzie dysponować maksymalnie 30 głosami, z których do 5 będzie można oddać na kandydatów ze swojej uczelni.

Bardzo proszę o udział w wyborach Komitetu Nauk Politycznych. Jego zadaniem będzie m.in. ukazywanie istotnych problemów dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz pokrewnych dyscyplin naukowych, a także przeprowadzanie ocen ich stanu i potrzeb.

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych
Polskiej Akademii Nauk