Aktualności i Wydarzenia

Prosimy o zapoznanie się z listem dot. wyborów do komitetów naukowych PAN.

POBIERZ (pdf)

Nowy, elektroniczny system wyborczy oraz wszelkie informacje odnajdą Państwo na stronie: http://wyborykomitety.pan.pl/

W dniach 27-28 czerwca br. w sali konferencyjnej Hotelu „Nadmorski” w Gdyni odbyła się konferencja naukowa "Nauki o polityce i administracji w procesie implementacji ustawy 2.0", która zorganizowana została przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Komitet Nauk Politycznych PAN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszego dnia konferencji odbyło się między innymi zebranie Komitetu Nauk Politycznych PAN. W jego trakcie KNP PAN uczcił pamięć zmarłego w czerwcu prof. dr hab. Tadeusza Mołdawy z UW, członka Komitetu poprzednich kadencji. Sesja popołudniowa pt. "Nauki społeczne w procesie reorganizacji systemu szkolnictwa wyższego" poprzedzona była przywitaniem gości przez prof. Piotra Stępnowskiego, prorektora ds. nauki UG, prof. Tadeusza Dmochowskiego, dziekana WNS UG, prof. Andrzeja Gąsiorowskiego, dyrektora IP UG i prof. Tadeusza Wallasa, przewodniczącego KNP PAN. Moderatorem i prowadzącym dyskusję był prof. Krzysztof Szewior.

Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja "Dotychczasowe doświadczenia w implementacji ustawy 2.0", którą moderował prof. Grzegorz Janusz oraz sesja "Stan badań nad polską kulturą polityczną", w której moderatorem był prof. Grzgorz Piwnicki.

Załączniki:

W dniach 12-30 kwietnia br. przeprowadzone zostało głosowanie, na podstawie którego wyłoniono członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji. Dzisiaj opublikowane zostały oficjalne wyniki.

W ramach dyscypliny nauki o polityce i administracji członkami RDN zostali: prof. Arkadiusz Żukowski (zgłoszony przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. Tadeusz Wallas (zgłoszony przez Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Łódzki), a także prof. Jolanta Maria Itrich-Drabarek (zgłoszona przez Uniwersytet Warszawski).

Serdecznie gratulujemy!

Pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany treści załącznika do projektu z dnia 31 lipca 2018 r. rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych poprzez zastąpienie nazwy dyscypliny "nauki o polityce, administracji i politykach publicznych" nazwą "nauki o polityce".

Załącznik:

Komitet organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej "Europa XXI wieku" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIX edycji konferencji. Zgłoszenia można przesyłać do 5 stycznia 2019 r. za pomocą formularza internetowego, dostępnego pod adresem: http://europa21.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/

baner19 1000x350