Lista członków Komitetu Nauk Politycznych PAN w kadencji na lata 2016-2019:

1. Alberski Robert, prof. UWr dr hab.
2. Antoszewski Andrzej, prof. dr hab.
3. Bäcker Roman, prof. dr hab.
4. Bodio Tadeusz, prof. dr hab.
5. Dmochowski Tadeusz, prof. UG dr hab.
6. Filipowicz Stanisław, prof. dr hab. – członek rzeczywisty PAN
7. Fiszer Józef, prof. dr hab.,
8. Friszke Andrzej, prof. dr hab. – członek korespondent PAN
9. Hofman Iwona, prof. dr hab.
10. Jakubowski Wojciech, prof. dr hab.
11. Janusz Grzegorz, prof. dr hab.
12. Jaskiernia Jerzy, prof. dr hab.
13. Karwat Mirosław, prof. dr hab.
14. Kik Kazimierz, prof. dr hab.
15. Kolczyński Mariusz, prof. UŚ dr hab.
16. Krauz-Mozer Barbara, prof. dr hab.
17. Łoś-Nowak Teresa, prof. dr hab.
18. Mania Andrzej, prof. dr hab.
19. Marszałek Adam, dr
20. Olszewski Henryk, prof. dr hab. – członek rzeczywisty PAN
21. Pałecki Krzysztof, prof. dr hab. – Przewodniczący honorowy
22. Rotfeld Adam D., prof. dr hab.
23. Ruszkowski Janusz, prof. dr hab.
24. Stelmach Andrzej, prof. UAM dr hab.
25. Stępień-Kuczyńska Alicja, prof. dr hab.
26. Sulowski Stanisław, prof. dr hab.
27. Szewior Krzysztof, prof. UW dr hab.
28. Szlachta Bogdan, prof. dr hab.
29. Ulicka Grażyna, prof. UW dr hab.
30. Wallas Tadeusz, prof. UAM dr hab.
31. Węgrzecki Janusz, prof. dr hab.
32. Wierzchowska Anna, dr hab.
33. Wiszniowski Robert, prof. dr hab.
34. Wojtaszczyk Konstanty Adam, prof. dr hab.
35. Zenderowski Radosław, prof. dr hab.
36. Żukowski Arkadiusz, prof. dr hab.