Przewodniczący – prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Przewodniczący honorowy – prof. dr hab. Krzysztof Pałecki
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Józef Fiszer
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Członek Prezydium – prof. dr hab. Robert Alberski
Członek Prezydium – prof. dr hab. Iwona Hofman
Członek Prezydium – prof. dr hab. Janusz Węgrzecki
Sekretarz KNP – dr hab. Anna Wierzchowska