Komitet Nauk Politycznych PAN jest - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk - samorzadną reprezentacją dyscypliny nauki o polityce i pokrewnych dyscyplin anukowych służącą integrowaniu uczonych z całego kraju. Komitet został powołany w 1972 r.